អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
បានបន្ទាន់សម័យ 25/02/2020 20:00

Attention Token of Media (ATM) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

Attention Token of Media ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ. ឧបករណ៍បម្លែងឌីជីថលឌីជីថល - អត្រាប្តូរប្រាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលនៅក្នុងពិភពលោក។

Attention Token of Media ដើម្បីប្រាក់ដុល្លារ អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះ


1 Attention Token of Media (ATM) ស្មើ 0.0000752217 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) ស្មើ 13 294.04 Attention Token of Media (ATM)

អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ Attention Token of Media ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការសំរាប់ថ្ងៃនេះ 25 ខែកុម្ភៈ 2020 យោងតាមលទ្ធផលនៃការដោះដូរប្តូរប្រាក់។ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ Attention Token of Media ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ទីផ្សារគ្រីបនិងអត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្ន។ នេះគឺជាឯកសារយោងប្រចាំថ្ងៃឥតគិតថ្លៃស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីប។

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Attention Token of Media នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នេះបើយោងតាមទីផ្សារប្តូរប្រាក់ឌីជីថល 25/02/2020.

១ Attention Token of Media ថ្ងៃនេះគឺ 0.0000752217 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងទីផ្សារគ្រីប។ ១ Attention Token of Media បានកើនឡើងដោយ 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីផ្សារគ្រីបមេនៅអឺរ៉ុប។ Attention Token of Media អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក យោងទៅតាមអឺរ៉ុប។ ១ Attention Token of Media ឥឡូវថ្លៃ 0.0000752217 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - អត្រានៃទីផ្សារគ្រីប។

Attention Token of Media ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ ថ្ងៃនេះនៅ 25 ខែកុម្ភៈ 2020

សក្ដានុពលនៃ Attention Token of Media ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងរបស់យើង។ Attention Token of Media អត្រាប្តូរប្រាក់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃប្រឆាំងនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់ឌីជីថល ត្រូវបានផ្តល់ឱ្យក្នុងតារាងនៅលើទំព័រនៃគេហទំព័រ cryptoratesxe.com ប្រៀបធៀបអត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់ថ្ងៃនេះម្សិលមិញនិងថ្ងៃចុងក្រោយដើម្បីកំណត់អត្រានៃការលូតលាស់ឬការធ្លាក់ចុះនៃគ្រីបគ្រីបដែលបានជ្រើសរើស។ អត្រាប្តូរប្រាក់នៃ Attention Token of Media ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ថ្ងៃស្អែកអាស្រ័យលើសក្ដានុពលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ។

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
31/12/2018 0.0000752217 -
   តម្លៃ Attention Token of Media ថ្ងៃនេះ
   បំ​លែង Attention Token of Media ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
   Attention Token of Media (ATM) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់
   Attention Token of Media (ATM) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ
Attention Token of Media (ATM)

100 000 Attention Token of Media ក្នុងអត្រាប្តូរប្រាក់គឺស្មើនឹង 7.52 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សម្រាប់ 500 000 Attention Token of Media អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 37.61 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្លៃដើមនៃ 1 000 000 Attention Token of Media ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវស្មើនឹង 75.22 ។ ដើម្បីទិញ 2 500 000 Attention Token of Media ក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 188.05 USD ។ ១ Attention Token of Media ឥឡូវ 0.0000752217 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តាមអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ។ 1 Attention Token of Media បានកើនឡើងដោយ 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សព្វថ្ងៃនេះយោងទៅតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៃទីផ្សារគ្រីបសំខាន់របស់ប្រទេស។

100 000 ATM 500 000 ATM 1 000 000 ATM 2 500 000 ATM 5 000 000 ATM 10 000 000 ATM 25 000 000 ATM 50 000 000 ATM
7.52 USD 37.61 USD 75.22 USD 188.05 USD 376.11 USD 752.22 USD 1 880.54 USD 3 761.09 USD
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)

13 294.04 Attention Token of Media សព្វថ្ងៃថ្លៃ 1 USD អត្រា សម្រាប់ 5 USD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 66 470.18 Attention Token of Media ។ តម្លៃនៃ 10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តាមអត្រាប្តូរប្រាក់គឺ 132 940.36 Attention Token of Media ។ សម្រាប់ 25 USD អ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 332 350.90 Attention Token of Media ។ Attention Token of Media អត្រាប្តូរប្រាក់កំពុងកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ១ Attention Token of Media ឥឡូវថ្លៃ 0.0000752217 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក - អត្រាប្តូរប្រាក់នៃទីផ្សារគ្រីប។

1 USD 5 USD 10 USD 25 USD 50 USD 100 USD 250 USD 500 USD
13 294.04 ATM 66 470.18 ATM 132 940.36 ATM 332 350.90 ATM 664 701.81 ATM 1 329 403.62 ATM 3 323 509.04 ATM 6 647 018.08 ATM