អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
19128 ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
បានបន្ទាន់សម័យ 08/12/2023 00:42

បំ​លែង Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បម្លែង។ Bitcoin Cash នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ។
1 Bitcoin Cash = 248.34 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+0.722676 (+0.29%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កើតឡើងតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរគ្រីប។ ព័ត៌មានអត្រាអត្រាការប្រាក់ ប្រាក់ឌីជីថល បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព។ ១ Bitcoin Cash កើនឡើងដោយ។ 0.722676 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ សម្រាប់ ១ Bitcoin Cash ឥឡូវអ្នកត្រូវបង់ប្រាក់ 248.34 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា Bitcoin Cash បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 29 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ទៅ
បំ​លែង
តម្លៃ Bitcoin Cash ថ្ងៃនេះ

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយសប្តាហ៍មុន Bitcoin Cash អាចទិញបានសម្រាប់ 222.89 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីបីខែមុន Bitcoin Cash អាចប្តូរបានសម្រាប់ 192.11 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីប្រាំមួយខែមុន Bitcoin Cash អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 111.22 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចមើលឃើញនៅលើតារាង។ 11.42% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយសប្តាហ៍។ 134.85% ក្នុងមួយឆ្នាំ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin Cash ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ
Bitcoin Cash (BCH) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល Bitcoin Cash ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Bitcoin Cash (BCH) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
1 Bitcoin Cash 248.34 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 Bitcoin Cash 1 241.69 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
10 Bitcoin Cash 2 483.38 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
25 Bitcoin Cash 6 208.44 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 Bitcoin Cash 12 416.89 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 Bitcoin Cash 24 833.78 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 Bitcoin Cash 62 084.44 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 Bitcoin Cash 124 168.88 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ថ្ងៃនេះ 2 483.38 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចរកទិញបានសម្រាប់ 10 Bitcoin Cash ។ ថ្ងៃនេះ 6 208.44 USD = 25 BCH ថ្ងៃនេះ 50 Bitcoin Cash អាចរកទិញបានសម្រាប់ 12 416.89 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ឧបករណ៍បំលែងគ្រីបគ្រីគ្រីឥឡូវនេះផ្តល់ជូន 24 833.78 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ 100 Bitcoin Cash ។ ការបំលែង 250 Bitcoin Cash ចំណាយ 62 084.44 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ឧបករណ៍បំលែងគ្រីបគ្រីបថ្ងៃនេះសម្រាប់ 500 Bitcoin Cash ផ្តល់ឱ្យ 124 168.88 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

Bitcoin Cash (BCH) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

បំ​លែង Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 08 ខែធ្នូ 2023

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
08/12/2023 247.93 2.73 ↑
07/12/2023 245.20 -4.29 ↓
06/12/2023 249.49 3.18 ↑
05/12/2023 246.32 -2.45 ↓
04/12/2023 248.76 18.43 ↑

Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវស្មើនឹង 247.930427 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 8 ខែធ្នូ 2023 ។ 7 ខែធ្នូ 2023, ១ Bitcoin Cash = 245.197196 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 6 ខែធ្នូ 2023 - 249.491102 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ Bitcoin Cash ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 5 ខែធ្នូ 2023 ស្មើនឹង 246.315549 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 4 ខែធ្នូ 2023, ១ Bitcoin Cash = 248.763473 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

Bitcoin Cash (BCH) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Bitcoin Cash និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Bitcoin Cash កូដរូបិយប័ណ្ណ BCH. Bitcoin Cash ចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ 11/10/2021.

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ 09/09/2020.