អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
2916 ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
បានបន្ទាន់សម័យ 17/01/2020 10:41

បំ​លែង Ixcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Ixcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បម្លែង។ Ixcoin នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ។
100 Ixcoin = 1.96 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
-0.005776 (-22.73%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

អត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់ឌីជីថល មានតម្លៃជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពីប្រភពដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។ ប្រតិបត្ដិការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើនៅក្នុងទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរគ្រីប។ ១ Ixcoin ឥឡូវនេះស្មើនឹង 0.019629 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ១ Ixcoin បានធ្លាក់ចុះ។ 0.005776 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ Ixcoin អត្រាប្តូរប្រាក់បានធ្លាក់ចុះដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ទៅ
បំ​លែង
តម្លៃ Ixcoin ថ្ងៃនេះ

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ Ixcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

កាលពីប្រាំមួយខែមុន Ixcoin អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីមួយឆ្នាំមុន Ixcoin អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន Ixcoin អាចប្តូរបានសម្រាប់ 0.004292 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ 0% ក្នុងមួយខែ - ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Ixcoin ។ 0% - ផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Ixcoin ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ
Ixcoin (IXC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

ការផ្លាស់ប្តូរ Ixcoin ដ៏ល្អបំផុតទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អត្រាប្តូរប្រាក់ Ixcoin ល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះពីទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណទាំងអស់។ ទីផ្សារល្អបំផុតដើម្បីទិញឬលក់ Ixcoin ថ្ងៃនេះ។

ទីផ្សារ
ទីផ្សារ ប្រាក់ឌីជីថល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្តូររូបិយប័ណ្ណទៅជារូបិយប័ណ្ណកាក់និងផ្ទុយមកវិញ។
ផ្គូរផ្គង
គូទ្រព្យដែលផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកំឡុងពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
តំលៃ
អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវបានបម្លែងជាដុល្លារ។
កម្រិតសំឡេង (24 ម៉ោង)
ទំហំនៃពាណិជ្ជកម្ម - ផលបូកសរុបជាប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ជាមួយគូពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសដែលបានទិញនិងលក់នៅលើទីផ្សារដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។
កម្រិតសំឡេង (%)
ភាគរយនៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់គូពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសចំពោះប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅលើទីផ្សារដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។
YoBit IXC/BTC $ 0.022779 $ 1 -
ការផ្លាស់ប្តូរ Ixcoin ដ៏ល្អបំផុត ពីទីផ្សារពិភពលោកទាំងអស់

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល Ixcoin ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Ixcoin (IXC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
100 Ixcoin 1.96 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 Ixcoin 9.81 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1 000 Ixcoin 19.63 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
2 500 Ixcoin 49.07 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 000 Ixcoin 98.15 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
10 000 Ixcoin 196.29 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
25 000 Ixcoin 490.74 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 000 Ixcoin 981.47 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ឧបករណ៍បំលែងគ្រីបគ្រីបថ្ងៃនេះសម្រាប់ 10 Ixcoin ផ្តល់ឱ្យ 0.20 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ឧបករណ៍បំលែងគ្រីបគ្រីបថ្ងៃនេះសម្រាប់ 25 Ixcoin ផ្តល់ឱ្យ 0.49 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 0.98 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 50 Ixcoin ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 100 Ixcoin បន្ទាប់មកក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស អ្នកអាចទិញ 1.96 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះ 4.91 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អាចផ្លាស់ប្តូរបានសម្រាប់ 250 Ixcoin ។ ថ្ងៃនេះ 500 Ixcoin អាចរកទិញបានសម្រាប់ 9.81 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

Ixcoin (IXC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

បំ​លែង IXC/BTC ថ្ងៃនេះនៅ 17 ខែមករា 2020

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
31/12/2018 0.019629 -

១ Ixcoin ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវនេះ។ 31 ខែធ្នូ 2018 - 0.019629 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

Ixcoin (IXC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

Ixcoin និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

Ixcoin កូដរូបិយប័ណ្ណ IXC. Ixcoin ចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ 12/05/2013.

និមិត្តសញ្ញារូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក, ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សញ្ញាប្រាក់: $. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រដ្ឋ: កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស, ទីម័រខាងកើតកោះ Marshall, មីក្រូណេស៊ី, ប៉ាកោះម៉ារីអាណាខាងជើង, សហរដ្ឋអាមេរិក, ការកោះទួកនិងកៃកូស, អេក្វាឌ័រ. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក លេខកូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កាក់: ភាគ.