អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
19128 ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
បានបន្ទាន់សម័យ 08/12/2023 00:24

បំ​លែង XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក បម្លែង។ XRP នៅក្នុង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ។
10 XRP = 6.48 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
+0.004616 (+0.72%)
ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់ចាប់តាំងពីម្សិលមិញ

ព័ត៌មានស្តីពីការបំប្លែង XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ពី XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ថ្ងៃនេះ XRP កំពុងតែកើនឡើងដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្លៃដើម ១ XRP ឥឡូវស្មើនឹង 0.65 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រា XRP បានកើនឡើងធៀបនឹង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ 72 រយភាគរយនៃភាគរយ។

ទៅ
បំ​លែង
តម្លៃ XRP ថ្ងៃនេះ

អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់ XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

មួយសប្តាហ៍មុន XRP អាចទិញបានសម្រាប់ 0.51 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ មួយខែមុន XRP អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ 0.69 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ កាលពីបីឆ្នាំមុន XRP អាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 0.61 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ នេះត្រូវបានបង្ហាញតារាងអត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងរយៈពេលខុសគ្នា។ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេលមួយខែគឺ -5.57% ។ ក្នុងមួយឆ្នាំ XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់បានផ្លាស់ប្តូរដោយ 69.49% ។

ម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ 3 ខែ ឆ្នាំ 3 ឆ្នាំ
XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងតម្លៃផ្សាយបន្តផ្ទាល់

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល XRP ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD)
10 XRP 6.48 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
50 XRP 32.42 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
100 XRP 64.84 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
250 XRP 162.10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
500 XRP 324.20 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1 000 XRP 648.40 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
2 500 XRP 1 621 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
5 000 XRP 3 241.99 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

អ្នកអាចទិញ 10 XRP សម្រាប់ 6.48 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ដើម្បីបំលែង 25 XRP, 16.21 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គឺ ទាមទារ។ ថ្ងៃនេះ 32.42 USD = 50 XRP អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ 64.84 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ 100 XRP ។ ប្រសិនបើអ្នកមាន 250 XRP បន្ទាប់មកនៅក្នុង កោះ Virgin អង់គ្លេសសមុទ្រឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេស ពួកគេអាចត្រូវបានលក់សម្រាប់ 162.10 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ថ្ងៃនេះ 324.20 USD = 500 XRP

XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់

បំ​លែង XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ថ្ងៃនេះនៅ 08 ខែធ្នូ 2023

កាលបរិច្ឆេទ អត្រាការប្រាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ
08/12/2023 0.65 0.014789 ↑
07/12/2023 0.63 0.008869 ↑
06/12/2023 0.62 0.003863 ↑
05/12/2023 0.62 -0.010606 ↓
04/12/2023 0.63 0.010869 ↑

១ XRP ទៅ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឥឡូវនេះ។ 8 ខែធ្នូ 2023 - 0.646817 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ XRP ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក នៅលើ 7 ខែធ្នូ 2023 - 0.632028 ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ 6 ខែធ្នូ 2023, ១ ថ្លៃដើម XRP ថ្លៃដើម។ 0.623159 ។ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ អត្រាខ្ពស់បំផុត XRP / USD អត្រានៅក្នុង គឺនៅលើ 08/12/2023 ។ កំរិតអប្បបរមា XRP ដល់ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា ស្ថិតលើ 05/12/2023 ។

XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក (USD) តារាងប្រវត្តិសាស្រ្តតំលៃ

XRP និង ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

XRP កូដរូបិយប័ណ្ណ XRP. XRP ចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ 07/10/2023.

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក កូដរូបិយប័ណ្ណ USD. ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ចាប់ផ្ដើមការជួញដូរនៅលើទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណ 09/09/2020.