អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
2907 ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ការផ្លាស់ប្តូរ Bitcoin ដ៏ល្អបំផុត

អត្រាប្តូរប្រាក់ Bitcoin ល្អបំផុតនៅថ្ងៃនេះពីទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណទាំងអស់។ ទីផ្សារល្អបំផុតដើម្បីទិញឬលក់ Bitcoin ថ្ងៃនេះ។
ការផ្លាស់ប្តូរ Bitcoin ដ៏ល្អបំផុត តំលៃ ផ្គូរផ្គង ទីផ្សារ
តម្លៃទិញល្អបំផុត Bitcoin $ 6583.48 BTC/EUR Omicrex
តម្លៃលក់ល្អបំផុត Bitcoin $ 8662.36 BTC/CAD Coinut

អត្រា Bitcoin ល្អបំផុតអាចត្រូវបានគណនាដោយមើលលទ្ធផលនៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរូនៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប។ នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់ឌីជីថល នីមួយៗតុល្យភាពរបស់អ្នកទិញនិងអ្នកលក់របស់ Bitcoin គឺខុសគ្នា។ ជាលទ្ធផលអត្រាគ្រីប Bitcoin ត្រូវបានកំណត់នៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់ឌីជីថល នីមួយៗ។ សេវាកម្មគេហទំព័រ cryptoratesxe.com ការផ្លាស់ប្តូរ Bitcoin ដ៏ល្អបំផុត វិភាគប្រតិបត្តិការជួញដូរតាមអ៊ិនធរណេតលើរាល់ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប។ វាបង្ហាញតាមអ៊ិនធរណេតដែលល្អបំផុត Bitcoin អត្រាទិញនិងលក់នៅពេលនេះ។

កាបូប Bitcoin ល្អបំផុត

អត្រាការទិញដ៏ល្អបំផុតរបស់ Bitcoin ថ្ងៃនេះគឺ $ 6583.48 ជាមួយ BTC/EUR គូរពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Omicrex ទីផ្សារប្តូរប្រាក់។

អត្រានៃការលក់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ Bitcoin ថ្ងៃនេះគឺ $ 8662.36 ជាមួយ BTC/CAD ការជួញដូរនៅលើ Coinut ទីផ្សារប្តូរប្រាក់។

កាបូបល្អបំផុត Bitcoin កាបូបគឺជាការវាយតម្លៃប្រធានបទរបស់ម្ចាស់ ប្រាក់ឌីជីថល ។ កាបូបគ្រីបថូគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់រក្សាទុកគ្រីបនិងសម្រាប់ការទូទាត់និងការទូទាត់សម្រាប់គ្រីបនេះ។ កាបូបគ្រីបត្រូវបានកំណត់ដោយប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋានបែបនេះ: ភាពសាមញ្ញភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព។ ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបរូបិយវត្ថុល្អបំផុត Bitcoin ត្រូវបានជ្រើសរើសតាមពេលវេលាជាក់ស្តែងដោយសិក្សាលទ្ធផលនៃអត្រាជួញដូរសម្រាប់ការទិញនិងលក់គ្រីបគ្រីប។

ទីផ្សារ Bitcoin ល្អបំផុត

ប្រសិនបើថ្មីៗនេះនៅលើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួនមានតម្លៃទិញល្អបំផុត Bitcoin បន្ទាប់មកអត្រាប្តូរប្រាក់ល្អបំផុតគួរតែត្រូវបានស្វែងរកនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបនេះ។ ល្អ​បំផុត Bitcoin អត្រាប្តូរប្រាក់ថ្ងៃនេះគឺ 12/12/2019 - បានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងនៃប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ ថតតាមអ៊ិនធរណេត "តម្លៃល្អបំផុត Bitcoin សម្រាប់ថ្ងៃនេះ 12/12/2019" នឹងធ្វើការវិភាគអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបល្អបំផុតនៅលើអ៊ីនធឺណិតដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អត្រាទិញល្អបំផុត Bitcoin អត្រាទិញនៅខាងលើទំព័រ។ អត្រាប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានបង្ហាញជាដុល្លារ។

ច្រើនទៀត ...

តារាងបង្ហាញពីអត្រាប្តូរប្រាក់ Bitcoin នៅថ្ងៃនេះពីទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណទាំងអស់។ អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវបានបម្លែងជាដុល្លារ។

ទីផ្សារ ប្រាក់ឌីជីថល ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្តូររូបិយប័ណ្ណទៅជារូបិយប័ណ្ណកាក់និងផ្ទុយមកវិញ។
គូទ្រព្យដែលផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកំឡុងពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
អត្រាប្តូរប្រាក់សម្រាប់គូពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ត្រូវបានបម្លែងជាដុល្លារ។
ទំហំនៃពាណិជ្ជកម្ម - ផលបូកសរុបជាប្រាក់ដុល្លារសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ជាមួយគូពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសដែលបានទិញនិងលក់នៅលើទីផ្សារដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។
ភាគរយនៃប្រតិបត្តិការសម្រាប់គូពាណិជ្ជកម្មដែលបានជ្រើសរើសចំពោះប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅលើទីផ្សារដែលបានជ្រើសរើសក្នុងអំឡុងពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ។
Crex24 BTC/USDS $ 7 114 $ 55 424 -
Crex24 BTC/RUB $ 7 103.69 $ 37 648 -
Crex24 BTC/TUSD $ 7 225.13 $ 19 555 -
Crex24 BTC/USDT $ 7 144.66 $ 11 739 -
Crex24 BTC/USD $ 7 335 $ 10 325 -
Crex24 BTC/PAX $ 7 217.08 $ 4 234 -
Crex24 BTC/USDC $ 7 194.42 $ 2 988 -
Crex24 BTC/EUR $ 7 277.77 $ 2 622 -
LakeBTC BTC/USD $ 7 540.21 $ 5 693 369 -
LakeBTC BTC/JPY $ 7 552.31 $ 332 111 -
LakeBTC BTC/EUR $ 7 523.72 $ 284 782 -
LakeBTC BTC/GBP $ 7 613.62 $ 70 995 -
LakeBTC BTC/CAD $ 7 530.29 $ 68 535 -
LakeBTC BTC/AUD $ 7 505.91 $ 12 692 -
LakeBTC BTC/SGD $ 7 529.05 $ 12 605 -
LakeBTC BTC/CHF $ 7 529.77 $ 856 -
Coindeal BTC/USD $ 7 224.06 $ 5 187 030 -
Coindeal BTC/EUR $ 7 163.23 $ 3 913 551 -
Coindeal BTC/PLN $ 7 232.36 $ 1 260 204 -
Coindeal BTC/GBP $ 7 256.03 $ 565 878 -
Coindeal BTC/TUSD $ 7 246.27 $ 30 057 -
Coindeal BTC/USDT $ 7 244.96 $ 1 530 -
Coindeal BTC/RUB $ 8 192.47 $ 0.20 -
Coindeal BTC/KRW $ 8 631.72 $ 0.086317 -
Liquid BTC/USDC $ 7 181.94 $ 3 022 -
Liquid BTC/HKD $ 7 147.17 $ 124 -
Liquid BTC/PHP $ 7 225.08 $ 29 -
Liquid BTC/EUR $ 7 156.88 $ 47 179 -
Liquid BTC/SGD $ 7 184.71 $ 1 078 229 -
Liquid BTC/AUD $ 7 157.41 $ 9 111 -
Liquid BTC/JPY $ 7 150.70 $ 81 437 616 -
Liquid BTC/USD $ 7 156.29 $ 2 991 326 -
HitBTC BTC/USDT $ 7 197.71 $ 197 594 253 -
HitBTC BTC/USDC $ 7 195.59 $ 226 710 -
HitBTC BTC/TUSD $ 7 178.27 $ 201 579 -
HitBTC BTC/DAI $ 7 208.35 $ 136 421 -
HitBTC BTC/EURS $ 7 024.71 $ 41 794 -
HitBTC BTC/GUSD $ 7 142.19 $ 33 924 -
HitBTC BTC/PAX $ 7 201.89 $ 25 548 -
HitBTC BTC/EOSDT $ 7 205.31 $ 14 657 -
CoinField BTC/USD $ 7 144.68 $ 1 641 141 -
CoinField BTC/EUR $ 7 141.64 $ 890 871 -
CoinField BTC/CAD $ 7 137.61 $ 644 257 -
CoinField BTC/GBP $ 7 137.16 $ 250 821 -
CoinField BTC/XRP $ 7 214.10 $ 248 530 -
CoinField BTC/JPY $ 7 143.24 $ 56 621 -
CoinField BTC/USDC $ 7 185.69 $ 25 024 -
Quoine BTC/JPY $ 7 364.34 $ 15 667 255.12 91.95 %
Quoine BTC/USD $ 7 363.76 $ 748 187.54 4.39 %
Quoine BTC/HKD $ 6 983.06 $ 75 095.88 0.44 %
Quoine BTC/EUR $ 7 344.47 $ 68 758.34 0.40 %
Quoine BTC/SGD $ 7 352.37 $ 46 847.61 0.27 %
Quoine BTC/PHP $ 7 330.87 $ 9 225.73 0.054143 %
Quoine BTC/AUD $ 7 309.62 - 0 %
Binance BTC/USDT $ 7 198.10 $ 269 582 104 -
Binance BTC/USDC $ 7 207.19 $ 10 688 182 -
Binance BTC/BUSD $ 7 200.59 $ 2 459 922 -
Binance BTC/PAX $ 7 199.28 $ 2 375 812 -
Binance BTC/TUSD $ 7 190.94 $ 2 018 126 -
Binance BTC/NGN $ 7 126.23 $ 40 184 -
Binance BTC/RUB $ 7 163.47 $ 31 398 -
Exmo BTC/USD $ 7 449.75 $ 3 838 938 -
Exmo BTC/RUB $ 7 406.79 $ 1 765 067 -
Exmo BTC/EUR $ 7 137.48 $ 415 494 -
Exmo BTC/UAH $ 6 897.63 $ 303 223 -
Exmo BTC/USDT $ 7 185.91 $ 284 212 -
Exmo BTC/PLN $ 7 132.10 $ 101 200 -
Exmo BTC/TRY $ 7 303.77 $ 82 525 -
Luno BTC/ZAR $ 7 699.14 $ 4 015 613 -
Luno BTC/NGN $ 7 157.42 $ 451 882 -
Luno BTC/EUR $ 7 332.86 $ 53 281 -
Luno BTC/MYR $ 7 260.07 $ 47 797 -
Luno BTC/IDR $ 7 215.15 $ 18 452 -
Luno BTC/UGX $ 7 142.48 $ 4 -
Bitfinex BTC/USD $ 7 183.20 $ 36 724 374 -
Bitfinex BTC/USDT $ 7 195.74 $ 7 581 203 -
Bitfinex BTC/EUR $ 7 182.98 $ 1 989 896 -
Bitfinex BTC/JPY $ 7 182.75 $ 520 941 -
Bitfinex BTC/GBP $ 7 191.73 $ 198 453 -
Bitfinex BTC/XCH $ 7 195.91 $ 1 500 -
KuCoin BTC/USDT $ 7 179.07 $ 3 982 894 -
KuCoin BTC/TUSD $ 7 163.29 $ 60 989 -
KuCoin BTC/USDC $ 7 190.60 $ 59 000 -
KuCoin BTC/NUSD $ 7 178.02 $ 23 537 -
KuCoin BTC/PAX $ 7 181.66 $ 22 926 -
KuCoin BTC/DAI $ 7 176.74 $ 3 457 -
Coinsbit BTC/USD $ 7 296.92 $ 394 230 912 -
Coinsbit BTC/EUR $ 7 552.76 $ 62 924 610 -
Coinsbit BTC/USDT $ 7 202.16 $ 42 020 476 -
Coinsbit BTC/TUSD $ 7 199.18 $ 1 868 723 -
Coinsbit BTC/PAX $ 7 196.04 $ 1 791 317 -
Coinsbit BTC/USDS $ 7 222.13 $ 433 404 -
DSX BTC/USD $ 7 214.73 $ 568 246 -
DSX BTC/EUR $ 7 202.29 $ 416 294 -
DSX BTC/RUB $ 7 358.23 $ 16 521 -
DSX BTC/GBP $ 7 581.61 $ 2 267 -
DSX BTC/EURS $ 7 595.19 $ 300 -
DSX BTC/USDT $ 7 248.36 $ 14 -
Kraken BTC/USD $ 7 150.10 $ 26 265 410 -
Kraken BTC/EUR $ 7 162.83 $ 25 829 205 -
Kraken BTC/CAD $ 7 133.20 $ 301 162 -
Kraken BTC/GBP $ 7 211.08 $ 177 846 -
Kraken BTC/CHF $ 7 282.11 $ 52 233 -
Kraken BTC/JPY $ 7 171.01 $ 9 102 -
Cryptonex BTC/USD $ 7 317.01 $ 29 494 575 -
Cryptonex BTC/EUR $ 7 316.63 $ 18 600 417 -
Cryptonex BTC/RUB $ 7 323.16 $ 5 870 755 -
Cryptonex BTC/GBP $ 7 167.60 $ 4 306 681 -
Cryptonex BTC/BRL $ 7 169.71 $ 1 414 943 -
STEX BTC/USDT $ 7 257.52 $ 3 042 199 -
STEX BTC/USD $ 7 725.43 $ 152 883 -
STEX BTC/RUB $ 7 476.82 $ 103 092 -
STEX BTC/JPY $ 7 916.31 - 0 %
STEX BTC/xEUR $ 7 171.78 $ 31 651 -
Bisq BTC/EUR $ 7 369.91 $ 5 740 -
Bisq BTC/USD $ 7 156.74 $ 4 573 -
Bisq BTC/GBP $ 7 312.84 $ 1 653 -
Bisq BTC/BRL $ 7 474.89 $ 668 -
Bisq BTC/AUD $ 7 297.22 $ 69 -
CEX.IO BTC/USD $ 7 209.30 $ 558 410 -
CEX.IO BTC/EUR $ 7 163.53 $ 218 115 -
CEX.IO BTC/GBP $ 7 219.98 $ 67 899 -
CEX.IO BTC/USDT $ 7 238.13 $ 12 565 -
CEX.IO BTC/RUB $ 7 104.42 $ 10 391 -
Livecoin BTC/USD $ 7 411.50 $ 13 345 656 -
Livecoin BTC/USDT $ 7 177.58 $ 394 329 -
Livecoin BTC/RUR $ 7 351.93 $ 231 484 -
Livecoin BTC/EUR $ 7 700.26 $ 77 626 -
Coinbase Pro BTC/USD $ 7 150.28 $ 57 835 898 -
Coinbase Pro BTC/EUR $ 7 173.54 $ 6 758 052 -
Coinbase Pro BTC/GBP $ 7 158.36 $ 3 255 327 -
Coinbase Pro BTC/USDC $ 7 212.82 $ 3 018 052 -
WhiteBit BTC/USDT $ 7 203.27 $ 30 272 769 -
WhiteBit BTC/USD $ 7 164.66 $ 16 896 579 -
WhiteBit BTC/RUB $ 7 206.64 $ 55 788 -
WhiteBit BTC/UAH $ 7 224.83 $ 2 268 -
Bitlish BTC/USD $ 7 150.01 $ 3 937 599 -
Bitlish BTC/EUR $ 7 112.47 $ 3 066 095 -
Bitlish BTC/RUB $ 7 135.65 $ 4 569 -
Bitlish BTC/GBP $ 8 253.55 $ 99 -
OKCoin BTC/USD $ 7 127.59 $ 6 640 348 -
OKCoin BTC/EUR $ 7 166.46 $ 100 187 -
OKCoin BTC/USDT $ 7 214.48 $ 12 265 -
OKCoin BTC/EURS $ 7 034.60 $ 4 784 -
ExMarkets BTC/USDT $ 7 226.36 $ 606 238 -
ExMarkets BTC/USDC $ 7 230.27 $ 559 117 -
ExMarkets BTC/EUR $ 7 213.94 $ 368 904 -
ExMarkets BTC/VNDC $ 7 312.58 $ 24 965 -
Lykke Exchange BTC/GBP $ 7 222.49 $ 16 -
Lykke Exchange BTC/EUR $ 7 308.12 $ 450 -
Lykke Exchange BTC/CHF $ 7 177.09 $ 17 981 -
Lykke Exchange BTC/USD $ 7 299.79 $ 7 824 -
SouthXchange BTC/USNBT $ 7 233.24 $ 1 405 -
SouthXchange BTC/USD $ 7 165 $ 712 -
SouthXchange BTC/USDC $ 7 183.50 $ 14 -
SouthXchange BTC/TUSD $ 7 178.62 $ 14 -
xBTCe BTC/USD $ 6 754.92 $ 4 660.89 24.57 %
xBTCe BTC/GBP $ 6 852.21 $ 274.09 1.44 %
xBTCe BTC/EUR $ 6 729.15 $ 269.17 1.42 %
xBTCe BTC/JPY $ 6 702.40 $ 134.05 0.71 %
CoinEx BTC/USDT $ 7 203.71 $ 58 754 048 -
CoinEx BTC/USDC $ 7 197.99 $ 1 564 095 -
CoinEx BTC/PAX $ 7 199.73 $ 601 113 -
CoinEx BTC/TUSD $ 7 194.16 $ 439 362 -
Sistemkoin BTC/TRY $ 7 184.19 $ 78 240 629 -
Sistemkoin BTC/USDT $ 7 246.07 $ 46 714 360 -
Sistemkoin BTC/USD $ 7 204.57 $ 18 771 374 -
Sistemkoin BTC/EURO $ 7 205.07 $ 6 199 520 -
Polyx BTC/USDT $ 7 220.97 $ 7 671 -
Polyx BTC/USD $ 7 177.49 $ 6 704 -
Polyx BTC/RUB $ 7 199.27 $ 6 604 -
Polyx BTC/EUR $ 7 110.86 $ 64 -
Omicrex BTC/USD $ 6 609 $ 4 789 210 -
Omicrex BTC/EUR $ 6 583.48 $ 1 692 870 -
Omicrex BTC/GBP $ 6 596.98 $ 27 179.60 -
Omicrex BTC/JPY $ 6 627.47 $ 22 864.80 -
Coinut BTC/SGD $ 7 172.94 $ 38 564 -
Coinut BTC/USDT $ 7 226.33 $ 10 518 -
Coinut BTC/CAD $ 8 662.36 $ 1 597 -
Coinut BTC/USD $ 7 323.54 $ 12 -
Kuna BTC/UAH $ 7 146.77 $ 113 710 -
Kuna BTC/USD $ 7 361.71 $ 15 094 -
Kuna BTC/USDT $ 7 223.29 $ 5 220 -
Kuna BTC/RUB $ 7 346.83 $ 1 616 -
BitAsset BTC/USD $ 7 224.02 $ 111 989 856 -
BitAsset BTC/USDT $ 7 200.21 $ 43 899 419 -
BitAsset BTC/TWD $ 7 205.84 $ 473 975 -
Binance US BTC/USD $ 7 149.44 $ 1 414 104 -
Binance US BTC/USDT $ 7 199.66 $ 315 674 -
Binance US BTC/BUSD $ 7 166.63 $ 45 532 -
CryptoMarket BTC/ARS $ 8 466.73 $ 2 930 -
CryptoMarket BTC/BRL $ 7 103.50 $ 1 285 -
CryptoMarket BTC/EUR $ 7 239.37 $ 388 -
BitBay BTC/PLN $ 7 171.94 $ 11 179 266 -
BitBay BTC/EUR $ 7 210.38 $ 360 253 -
BitBay BTC/USD $ 7 319.80 $ 6 526 -
Bittylicious BTC/EUR $ 7 630.16 $ 1 162 -
Bittylicious BTC/GBP $ 7 484.72 $ 80 250 -
Bittylicious BTC/USD $ 7 762.50 $ 62 -
Cryptology BTC/USD $ 7 234.68 $ 1 025 644 -
Cryptology BTC/EUR $ 7 227.02 $ 1 011 191 -
Cryptology BTC/USDT $ 7 278.10 $ 168 855 -
Folgory BTC/USD $ 7 145.08 $ 224 806 807 -
Folgory BTC/EUR $ 7 147.60 $ 113 310 045 -
Folgory BTC/USDC $ 7 202.55 $ 65 326 043 -
COSS BTC/USD $ 7 140.13 $ 159 681 -
COSS BTC/EUR $ 7 251.12 $ 5 770 -
COSS BTC/USDT $ 7 275.95 $ 3 784 -
Kryptono BTC/USDT $ 7 265.31 $ 68 262 785 -
Kryptono BTC/1SG $ 7 205.86 $ 1 604 594 -
Kryptono BTC/TUSD $ 7 146.79 $ 356 148 -
BTC-Alpha BTC/USDT $ 7 163.98 $ 11 821 197 -
BTC-Alpha BTC/USD $ 7 119.19 $ 4 796 610 -
BTC-Alpha BTC/USDQ $ 7 165.35 $ 5 498 -
BitMart BTC/USDT $ 7 199.97 $ 194 851 030 -
BitMart BTC/PAX $ 7 201.80 $ 45 573 202 -
BitMart BTC/USDC $ 7 212.78 $ 39 099 550 -
CCXCanada BTC/USDT $ 7 178.61 $ 1 290 236 -
CCXCanada BTC/CAD $ 7 302.66 $ 1 211 645 -
CCXCanada BTC/XRP $ 6 856.76 $ 2 844 -
Independent Reserve XBT/AUD $ 7 149.68 $ 923 048 -
Independent Reserve XBT/NZD $ 7 143.13 $ 40 621 -
Independent Reserve XBT/USD $ 7 118.77 $ 30 041 -
P2PB2B BTC/USDT $ 7 200.34 $ 276 165 642 -
P2PB2B BTC/USD $ 7 156.34 $ 273 755 385 -
P2PB2B BTC/UAH $ 7 243.37 $ 23 580 -
bitFlyer BTC/JPY $ 7 116.24 $ 16 873 729 -
bitFlyer BTC/EUR $ 7 109.02 $ 204 674 -
bitFlyer BTC/USD $ 7 129.60 $ 193 455 -
Buda BTC/PEN $ 7 360.19 $ 11 428 -
Buda BTC/ARS $ 8 402.74 $ 42 -
Buda BTC/COP $ 7 121.45 - 0 %
The Rock Trading BTC/EUR $ 7 179.95 $ 223 687 -
The Rock Trading BTC/XRP $ 7 240.46 $ 450 -
The Rock Trading BTC/GUSD $ 7 213.63 $ 177 -
YunEx BTC/USDT $ 7 183.32 $ 4 148 816 -
YunEx BTC/KT $ 7 264.99 $ 2 377 436 -
YunEx BTC/ETH $ 7 152.69 $ 1 384 -
CoinsBank BTC/GBP $ 7 150.16 $ 27 105 628 -
CoinsBank BTC/EUR $ 7 196.58 $ 14 893 251 -
CoinsBank BTC/USD $ 7 186.24 $ 14 375 377 -
Gate.io BTC/USDT $ 7 175.90 $ 5 428 343 -
Gate.io BTC/PAX $ 7 189.93 $ 6 210 -
Gate.io BTC/USDC $ 7 219.56 $ 3 355 -
WEX BTC/USD $ 8 330 $ 705 581.08 23.81 %
WEX BTC/RUR $ 8 191.25 $ 19 662.99 0.66 %
WEX BTC/EUR $ 8 401.31 $ 6 701.16 0.23 %
BitMax BTC/USDT $ 7 195.54 $ 21 170 502 -
BitMax BTC/PAX $ 7 207.53 $ 31 992 -
BitMax BTC/USDC $ 7 213.91 $ 30 065 -
Exrates BTC/USD $ 7 169.06 $ 107 946 849 -
Exrates BTC/USDT $ 7 194.38 $ 107 761 960 -
ExtStock BTC/EUR $ 7 158.44 $ 89 586 053 -
ExtStock BTC/USD $ 7 162 $ 25 416 889 -
BiteBTC BTC/USD $ 8 394.73 $ 112 797 503.22 15.67 %
BiteBTC BTC/CNY $ 8 414.60 $ 41 164 956.70 5.72 %
CoinTiger BTC/BITCNY $ 7 216.47 $ 108 598 905 -
CoinTiger BTC/USDT $ 7 208.90 $ 97 772 721 -
Hotbit BTC/USDT $ 7 199.24 $ 394 765 863 -
Hotbit BTC/USD $ 7 300.87 $ 764 375 -
Coinsuper BTC/USDT $ 7 209.01 $ 61 250 683 -
Coinsuper BTC/USD $ 7 151.89 $ 28 298 809 -
CoinMate BTC/EUR $ 7 191.82 $ 470 469 -
CoinMate BTC/CZK $ 7 211.14 $ 250 997 -
Mercatox BTC/TUSD $ 7 341.95 $ 287 109 -
Mercatox BTC/USDC $ 7 561.64 $ 149 699 -
WazirX BTC/USDT $ 7 198.94 $ 508 011 -
WazirX BTC/INR $ 7 486.63 $ 307 -
Instant Bitex BTC/USDC $ 7 218.35 $ 826 619 -
Instant Bitex BTC/USDT $ 7 223.72 $ 1 213 990 -
TOPBTC BTC/USDT $ 7 200.27 $ 117 468 585 -
TOPBTC BTC/CNY $ 7 345.53 $ 192 834 835 -
Paritex BTC/TRY $ 7 211.44 $ 1 296 911 -
Paritex BTC/USDT $ 7 187.92 $ 1 125 867 -
NAGAX BTC/EUR $ 7 389.88 $ 13 966 -
NAGAX BTC/USD $ 7 337.86 $ 15 953 -
Coinbit BTC/KRW $ 7 104.48 $ 38 722 826 -
Coinbit BTC/USDT $ 7 108.53 $ 2 062 680 -
Huobi Korea BTC/KRW $ 7 097.05 $ 10 108 759 -
Huobi Korea BTC/USDT $ 7 188.30 $ 687 523 -
OKEx Korea BTC/KRW $ 7 091.28 $ 1 509 174 -
OKEx Korea BTC/USDT $ 7 180.50 $ 278 285 -
Birake Network BTC/USDT $ 7 160.44 $ 61 684 -
Birake Network BTC/USDC $ 7 513 $ 59 077 -
ProBit Exchange BTC/KRW $ 7 090.88 $ 4 431 097 -
ProBit Exchange BTC/USDT $ 7 173.67 $ 3 939 065 -
Alterdice BTC/USD $ 7 140.73 $ 4 099 548 -
Alterdice BTC/USDT $ 7 171.15 $ 1 139 469 -
CoinCorner BTC/GBP $ 7 888.12 $ 149 757 -
CoinCorner BTC/EUR $ 7 897.20 $ 9 746 -
Artis Turba BTC/ZAR $ 7 667 $ 16 808 -
Artis Turba BTC/XRP $ 7 266.10 $ 760 -
Korbit BTC/KRW $ 7 112.68 $ 790 959 -
Korbit BTC/USDC $ 7 110.34 $ 155 -
CoinFalcon BTC/EUR $ 7 452.87 $ 24 075 -
CoinFalcon BTC/USDT $ 7 224.50 $ 84 -
Omgfin BTC/USDT $ 7 163.50 $ 4 512 224 -
Omgfin BTC/USDC $ 7 170.08 $ 1 801 007 -
OKEx BTC/USDT $ 7 199.56 $ 123 921 735 -
OKEx BTC/USDK $ 7 204.26 $ 64 838 -
Tidebit BTC/USD $ 7 168.32 $ 66 918 812 -
Tidebit BTC/HKD $ 7 173.75 $ 24 556 -
Binance Jersey BTC/EUR $ 7 168.96 $ 155 852 -
Binance Jersey BTC/GBP $ 7 171.76 $ 107 407 -
Bitsane BTC/EUR $ 8 115.87 $ 54 092.90 -
Bitsane BTC/USD $ 7 800 $ 136.73 -
B2BX BTC/USD $ 7 561.02 $ 1 536 693 -
B2BX BTC/USDT $ 7 569.71 $ 1 846 151 -
BtcTurk | Pro BTC/TRY $ 7 187.87 $ 2 241 610 -
BtcTurk | Pro BTC/USDT $ 7 189.05 $ 98 202 -
OVEX BTC/ZAR $ 7 695.13 $ 1 151 287 -
OVEX BTC/TUSD $ 7 223.49 $ 2 909 -
IDCM BTC/USDT $ 7 213.86 $ 107 937 751 -
IDCM BTC/USDC $ 7 200.06 $ 19 400 697 -
Coinfloor BTC/GBP $ 7 184.85 $ 1 003 049 -
Coinfloor BTC/EUR $ 7 123.91 $ 81 346 -
itBit BTC/USD $ 7 152.50 $ 4 323 784 -
itBit BTC/EUR $ 7 271.10 $ 10 762 -
Stellarport BTC/USD $ 7 168.46 $ 39 -
Stellarport BTC/XLM $ 7 307.93 $ 7 716 -
Bithumb Singapore BTC/TUSD $ 7 181.66 $ 2 450 878 -
Bithumb Singapore BTC/QTUM $ 7 196.86 $ 2 367 654 -
Upbit BTC/KRW $ 7 111.24 $ 16 546 124 -
Upbit BTC/USDT $ 7 247.27 $ 2 558 -
TOKOK BTC/USDT $ 7 200.56 $ 144 236 126 -
TOKOK BTC/PAX $ 7 205.23 $ 18 892 630 -
Abucoins BTC/USD $ 8 210.51 - -
Abucoins BTC/PLN $ 7 982.51 - -
Huobi Global BTC/USDT $ 7 207.19 $ 200 338 423 -
Huobi Global BTC/HUSD $ 7 209.51 $ 36 188 492 -
BCEX BTC/USDT $ 7 253.38 $ 164 084 600 -
BCEX BTC/CKUSD $ 7 136 $ 9 713 129 -
Bitstamp BTC/USD $ 7 154.73 $ 31 953 583 -
Bitstamp BTC/EUR $ 7 155.80 $ 9 860 985 -
CRXzone BTC/SGD $ 7 050.05 $ 57 083 -
CRXzone BTC/USD $ 7 138.80 $ 39 446 -
C2CX BTC/USDT $ 7 205.11 $ 1 715 325 -
C2CX BTC/PAX $ 7 201.99 $ 69 891 -
Poloniex BTC/USDT $ 7 194.12 $ 33 774 641 -
Poloniex BTC/USDC $ 7 199.47 $ 4 963 802 -
Tokens.net BTC/EURS $ 7 223.76 $ 219 668 -
Tokens.net BTC/USDT $ 7 167.57 $ 172 147 -
Fatbtc BTC/USDT $ 7 208.40 $ 200 998 223 -
Fatbtc BTC/GUSD $ 7 153.33 $ 502 646 -
Graviex BTC/USD $ 7 101 $ 15 -
Graviex BTC/RUB $ 7 147.41 $ 8 -
Coinall BTC/USDK $ 7 216.40 $ 14 616 897 -
Coinall BTC/USDT $ 7 191.81 $ 5 926 283 -
VCC Exchange BTC/VND $ 7 194.01 $ 2 587 394 -
VCC Exchange BTC/USDT $ 7 178.10 $ 812 841 -
Bittrex BTC/USD $ 7 124.22 $ 2 308 299 -
Bittrex BTC/USDT $ 7 183.47 $ 1 017 299 -
BKEX BTC/USDT $ 7 201.80 $ 435 931 333 -
Beaxy BTC/USDC $ 7 224.89 $ 21 -
BiKi BTC/USDT $ 7 202.75 $ 48 680 121 -
MXC BTC/USDT $ 7 205.07 $ 274 769 874 -
Bitsdaq BTC/USDT $ 7 189.55 $ 1 010 426 -
VELIC BTC/USDT $ 7 257.04 $ 6 167 -
CoinMetro BTC/EUR $ 7 201.17 $ 9 575 -
Hoo BTC/USDT $ 7 218.48 $ 36 295 016 -
CROSS exchange BTC/USDT $ 8 133.23 $ 12 674 058 -
VinDAX BTC/USDT $ 7 199.14 $ 556 888 656 -
Bithumb Global BTC/USDT $ 7 194.99 $ 30 983 717 -
Hanbitco BTC/USDT $ 7 201.98 $ 4 457 419 -
CoinHe BTC/USDT $ 7 168.34 $ 2 672 134 -
Bitpanda Global Exchange BTC/EUR $ 7 147.55 $ 1 286 432 -
Nocks BTC/EUR $ 7 218.59 $ 765 408 -
Paymium BTC/EUR $ 7 287.36 $ 3 104 -
Coingi BTC/CZK $ 7 145.25 $ 2 833 -
Mercado Bitcoin BTC/BRL $ 7 177.58 $ 1 504 808 -
BTC-exchange BTC/EUR $ 7 171.74 $ 4 028 -
CoinJar BTC/AUD $ 7 199.21 $ 257 536 -
ViteX BTC/USDT $ 7 251.06 $ 17 523 -
Globitex BTC/EUR $ 7 183.33 $ 13 815 -
Fisco BTC/JPY $ 7 116.28 $ 176 -
Bitex.la BTC/USD $ 7 173.37 $ 27 350 -
Bithesap BTC/TRY $ 7 324.29 $ 1 098 130 -
Huobi Indonesia BTC/USDT $ 7 228.10 $ 118 700 -
TAGZ Exchange BTC/USDT $ 7 202.13 $ 340 691 744 -
Waves Exchange BTC/EUR $ 8 647.77 $ 5 642 -
Satang Pro BTC/THB $ 7 256.46 $ 323 446 -
Koinim BTC/TRY $ 7 195.37 $ 29 039 -
Bitonic BTC/EUR $ 7 149.52 $ 326 064 -
Coincheck BTC/JPY $ 7 190.32 $ 7 449 995 -
BitMEX XBT/USD $ 7 184 $ 1 708 738 515 -
BitcoinTrade BTC/BRL $ 7 227.64 $ 352 832 -
Triv Pro BTC/IDR $ 7 197.08 $ 2 702 124 -
CBX BTC/USDT $ 7 204.69 $ 86 209 306 -
Shortex BTC/USDC $ 7 286.37 $ 15 534 582 -
Dex-Trade BTC/USDT $ 7 225.93 $ 72 516 -
BHEX BTC/USDT $ 7 205.24 $ 353 201 157 -
BitUBU BTC/USDT $ 7 171.12 $ 3 728 182 -
PayBito BTC/USD $ 7 163.01 $ 6 438 345 -
Bitnaru BTC/TUSD $ 7 580.85 $ 215 303 -
55.com BTC/USDT $ 7 179.28 $ 3 003 235 -
Bitvavo BTC/EUR $ 7 156.80 $ 280 646 -
Bitsonic BTC/KRW $ 7 092.11 $ 479 049 -
Bitci BTC/TRY $ 7 315.93 $ 195 229 -
BBX BTC/USDT $ 7 187.48 $ 1 566 564 -
BitZ BTC/USDT $ 7 194.17 $ 58 562 356 -
Bitbank BTC/JPY $ 7 129.41 $ 5 015 905 -
BTCBOX BTC/JPY $ 7 131.83 $ 7 924 821 -
ChainX BTC/KRW $ 7 083.90 $ 15 836 803 -
FEX BTC/USDT $ 7 175.70 $ 10 846 553 -
HCoin BTC/USDT $ 7 210.78 $ 34 609 -
Coinzo BTC/TRY $ 7 212.28 $ 248 174 -
Huobi Russia BTC/USDT $ 7 180.17 $ 17 752 461 -
CODEX Exchange BTC/USDT $ 7 186.32 $ 481 042 -
Zebpay BTC/AUD $ 7 197.67 $ 22 880 -
BITBOX BTC/USDT $ 7 743.31 $ 11 -
Bitbns BTC/USDT $ 7 258.67 $ 283 916 -
CoinMex BTC/USDT $ 7 206.19 $ 80 312 160 -
Coineal BTC/USDT $ 7 201.39 $ 476 156 771 -
CPDAX BTC/KRW $ 7 732.33 $ 12 190 -
CHAOEX BTC/USDT $ 7 204.69 $ 154 502 789 -
Bleutrade BTC/USDT $ 7 229.88 $ 8 500 -
Simex BTC/USD $ 7 111.81 $ 57 839 009 -
ABCC BTC/USDT $ 7 188.87 $ 7 042 319 -
BTC Trade UA BTC/UAH $ 7 112.96 $ 27 803 -
LiteBit.eu BTC/EUR $ 7 198.56 $ 185 480 -
fex BTC/USDT $ 7 467.92 $ 403 819.96 6.69 %
BTC Markets BTC/AUD $ 7 174.33 $ 798 045 -
VINEX Network BTC/USDT $ 7 157.86 $ 542 453 -
FCoin BTC/USDT $ 7 215.75 $ 147 180 281 -
Paribu BTC/TRY $ 7 162.15 $ 3 944 412 -
Vebitcoin BTC/TRY $ 7 271.90 $ 404 320 -
DigiFinex BTC/USDT $ 7 196.19 $ 209 434 806 -
CoinEgg BTC/USDT $ 7 192.35 $ 21 205 778 -
EXX BTC/USDT $ 7 207.12 $ 443 521 687 -
CoinEx Market BTC/USD $ 7 357.91 $ 14 421.50 28.33 %
Bgogo BTC/USDT $ 7 243.18 $ 840 574 -
QBTC BTC/USDT $ 6 588.95 $ 248 623.88 -
CoinBene BTC/USDT $ 7 202.15 $ 407 567 183 -
YoBit BTC/USD $ 7 263.52 $ 60 402 -
Tidex BTC/USDT $ 7 185.54 $ 870 043 -
Braziliex BTC/BRL $ 7 213.66 $ 233 524 -
Bibox BTC/USDT $ 7 202.26 $ 191 709 670 -
Zaif BTC/JPY $ 7 189.64 $ 3 931 812 -
IDAX BTC/USDT $ 7 222.99 $ 444 -
GBX Digital Asset Exchange BTC/USD $ 7 174.30 $ 81 363 -
Bithumb BTC/KRW $ 7 096.98 $ 66 956 061 -
DragonEX BTC/USDT $ 7 209.32 $ 85 855 020 -
Coinone BTC/KRW $ 7 092.12 $ 8 510 346 -
Cryptomate BTC/GBP $ 7 636.42 $ 151 -
BigONE BTC/USDT $ 7 197.25 $ 85 898 962 -
GOPAX BTC/KRW $ 7 109.92 $ 1 559 126 -
Indodax BTC/IDR $ 7 260.96 $ 1 169 063 -
Rfinex BTC/USDT $ 7 229.72 $ 28 337 243 -
ZB.COM BTC/USDT $ 7 196.04 $ 55 431 497 -
Stellarterm BTC/XLM $ 7 298.72 $ 7 550 -
DOBI Exchange BTC/USDT $ 7 202.47 $ 38 161 211 -
Cashierest BTC/KRW $ 7 127.66 $ 109 095 -
ZBG BTC/USDT $ 7 209.71 $ 6 068 810 -
Trade Satoshi BTC/USDT $ 7 228.56 $ 267 -
Octaex BTC/USD $ 8 100 $ 3.24 -
Bitso BTC/MXN $ 7 134.05 $ 1 327 551 -
Huobi (HBUS) BTC/USD $ 7 209.01 $ 0.037921 -
Koineks BTC/TRY $ 7 213.37 $ 581 525 -
Gemini BTC/USD $ 7 131.50 $ 6 896 211 -
LATOKEN BTC/USDT $ 7 199.10 $ 292 972 829 -
Hubi BTC/USDT $ 7 212 $ 172 477 698 -
Dcoin BTC/USDT $ 7 196 $ 158 434 333 -
Cat.Ex BTC/USDT $ 7 208.97 $ 54 917 182 -
RuDEX BTC/EOS $ 7 307.14 $ 45 -
OceanEx BTC/USDT $ 7 190.57 $ 12 159 120 -
BW.com BTC/USDT $ 7 208.08 $ 40 009 725 -
Coinlim BTC/USDT $ 7 187.18 $ 27 189 089 -
Bitkub BTC/THB $ 7 204.47 $ 1 700 521 -
Bits Blockchain BTC/USD $ 7 241.89 $ 11 130 206 -
Altcoin Trader BTC/ZAR $ 7 882.23 $ 1 801 247 -
EtherFlyer BTC/USDT $ 7 239.05 $ 149 772 878 -
Bitrue BTC/USDT $ 7 201.51 $ 18 045 220 -
Tokenomy BTC/USDT $ 7 177.80 $ 61 250 -
ACX BTC/AUD $ 7 278.49 $ 956 276 -
Bilaxy BTC/USDT $ 7 201.98 $ 230 978 157 -
RightBTC BTC/USDT $ 7 206.70 $ 405 847 440 -
LBank BTC/USDT $ 7 210.08 $ 190 716 874 -
GDAC BTC/KRW $ 7 095.97 $ 2 753 687 -
Bitrabbit BTC/USDT $ 7 207.66 $ 108 773 238 -
CryptoBridge BTC/BTS $ 6 961.60 $ 3 857 -
BitFlip BTC/USD $ 7 799 $ 1 447.22 1.57 %
MBAex BTC/USDT $ 7 486.77 $ 449 838 -
BitForex BTC/USDT $ 7 197.93 $ 501 081 582 -

អត្រានៃការទិញដ៏ល្អបំផុត Bitcoin ច្រើនតែទទួលបាននៅពេលយើងទិញ ប្រាក់ឌីជីថល មិនមែនសម្រាប់ដុល្លារទេប៉ុន្តែសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណឬគ្រីបខុសពីដុល្លារ។ យើងបង្ហាញពីតម្លៃទិញដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ Bitcoin សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណណាដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃទាបបំផុតគិតជាដុល្លារ។ Bitcoin អត្រាលក់ដាច់បំផុតមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃទំព័រនេះជាមួយនឹងអត្រាប្រាក់ដុល្លារ។ នៅខាងស្តាំអត្រាលក់ដាច់បំផុតគឺជាតំណភ្ជាប់ទៅកាន់កន្លែងផ្លាស់ប្តូរដែលប្រតិបត្តិការលក់ក្នុងតម្លៃល្អបំផុតនៃ Bitcoin បានកើតឡើង។

គេហទំព័ររបស់យើងក៏ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរូបិយប័ណ្ណដែល Bitcoin អាចលក់ដាច់បំផុត។ ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានតម្រៀបតាមអត្រាល្អបំផុតដែលបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារនៅពេលទិញនិងលក់ Bitcoin ទៅរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីប។ ប្រើតម្រងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងគ្នានៅខាងលើតារាងនៃការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបរូបិយវត្ថុល្អបំផុតដើម្បីមើល Bitcoin ការជួញដូររូបិយប័ណ្ណឬគ្រីបគ្រីបដែលចង់បាន។ យើងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពេលវេលាពិតប្រាកដអំពីការផ្លាស់ប្តូរដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការទិញនិងលក់ Bitcoin ។