អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
12138 ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល: 03/07/2022

រូបិយវត្ថុឌីជីថលថោកបំផុត

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថោកបំផុតនៅឆ្នាំ 2022 ។ បញ្ជីរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថោកបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះ។ តើរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថោកបំផុតគឺជាអ្វី?
រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលដែលមានតម្លៃថោកបំផុតចំនួន 10 តាមតម្លៃនៃកាក់ឌីជីថលជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅពេលនេះ។

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថោកបំផុតនៅក្នុង 03/07/2022

ប្រាក់ឌីជីថល តំលៃ
ETH 2x Flexible Leverage Index (ETH2X-FLI) 0 $
Dope Wars Paper (DOPEWARSPAPER) 0 $
Shintama (SHINTAMA) 0.000000000000000010206678 $
LEOPARD (LEOPARD) 0.000000000000000063789002 $
ShibaDoge (SHIBDOGE) 0.000000000000000067262082 $
Shibnobi (SHINJA) 0.000000000000000746163757 $
Cheems Inu (CINU) 0.000000000000000778094551 $
Hungarian Vizsla Inu (HVI) 0.000000000000065677058019 $
Winry Inu (WINRY) 0.000000000000135858052952 $
Shibrobi (SHIBROBI) 0.000000000000601636564566 $

ប្រាក់ឌីជីថល ថោកបំផុតគឺជាសេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់វេបសាយ cryptoratesxe.com បង្ហាញ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល កំពូលជាមួយនឹងការចំណាយអប្បបរមាមួយកាក់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅលើការផ្លាស់ប្តូរគ្រីប។

សេវាកម្មតាមអ៊ិនធរណេត "ប្រាក់ឌីជីថល ថោកបំផុត" ប្រើប្រភពបើកចំហពីការដោះដូរការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់ឌីជីថល និងចងក្រងចំណាត់ថ្នាក់នៃគ្រីបដែលមានតំលៃថោកបំផុតក្នុងរយៈពេលជាក់ស្តែង។

ប្រាក់ឌីជីថល ថោកឬថ្លៃត្រូវបានគេពិចារណាដោយចំណាយមួយកាក់។ វាចាំបាច់ក្នុងការបែងចែកតម្លៃនៃកាក់ពីមូលធននីយកម្មនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបអ៊ឺរ៉ុបពោលគឺតម្លៃសរុបនៃគ្រីបគ្រីបតូលទាំងអស់ដែលចេញដោយរូបិយប័ណ្ណនេះ។

មិនដូច "រូបិយវត្ថុឌីជីថលថោកបំផុត" ដែលបង្ហាញពីតម្លៃមួយកាក់ការចំណាយសរុបឬការបំភាយកាក់ទាំងអស់ត្រូវបានបង្ហាញដោយសេវាកម្មគេហទំព័រផ្សេងទៀត មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ប្រហែលជា ប្រាក់ឌីជីថល ថោកក្នុងតម្លៃកាក់អាចធំណាស់ទាក់ទងនឹងមូលធននីយកម្ម។

បញ្ជីនៃ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលមានតំលៃថោកបំផុតកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរពីព្រោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មគ្រីបកំពុងបន្តហើយអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបឌឺកំពុងកើនឡើងឬថយចុះ។

ប្រើសេវាកម្ម "គ្រីបតម្លៃថោកបំផុត" តាមអ៊ិនធរណេតនិងឥតគិតថ្លៃ។

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថលថោកបំផុតនៅក្នុង 03/07/2022

កំពូលនៃគ្រីបគ្រីមៀដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃនេះ 03/07/2022 ត្រូវបានតំណាងដោយការជ្រើសរើសគ្រីបចំនួន ១០ តាមលំដាប់លំដោយពីប្រភេទថោកបំផុតទៅថ្លៃបំផុតដើម្បីបង្កើនថ្លៃដើម។

តម្លៃថោកឬការចំណាយខ្ពស់នៃគ្រីបត្រូវបានបង្ហាញជាដុល្លារដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀប។

ការវាយតម្លៃនៃគ្រីបគ្រីស្តុបថោកបំផុតត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ $date ប៉ុន្តែអត្រាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជានិច្ច។

ជាការពិតណាស់ថ្ងៃស្អែកកំពូលនៃគ្រីបគ្រីអេសដែលមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវបានបង្ហាញ។

សូមចូលទស្សនាគេហទំព័ររបស់យើងហើយប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គ្រីបគ្រីអេសគ្រីថោកជាងគេបំផុតនៅថ្ងៃនេះ។

រូបិយវត្ថុឌីជីថលថោកបំផុត 2022

ប្រាក់ឌីជីថល ដែលមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ 2022 គឺជាសេវាកម្មគេហទំព័រឥតគិតថ្លៃតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់យើងដែលបង្ហាញពី រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ថោកបំផុតសំរាប់ 2022 ។

គំរូនៃគ្រីបមិនមានតំលៃថោកចូលទៅក្នុង 2022 ប៉ុន្តែយើងវាយតម្លៃក្នុងរយៈពេល ៣ ខែចុងក្រោយនៃអត្រាប្តូរប្រាក់។ តម្លៃនិងសក្ដានុពលនៃអត្រាផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដូច្នេះចំណាត់ថ្នាក់កំពូលរបស់យើង "មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល 2022" អាចផ្លាស់ប្តូរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដោយចំណាយតិចបំផុត។

រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល តម្លៃទាប - ចំណាត់ថ្នាក់តម្លៃកាក់ ប្រាក់ឌីជីថល របស់យើង។ កាក់គឺជាឯកតាមួយនៃការគណនាធម្មតា។ វាច្បាស់ណាស់ថាអាចគណនាទាំងចំណែកនៃកាក់និងចំនួនកាក់ណាមួយរហូតដល់តម្លៃដែលចង់បានត្រូវបានកំណត់។

ដូច្នេះការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នៃគ្រីបគ្រីបជាមួយតម្លៃអប្បបរមាគឺមានលក្ខខណ្ឌ។

បន្ថែមពីលើការចំណាយនៃ ប្រាក់ឌីជីថល វាមានតម្លៃពិចារណាលើចំនួនកាក់និងបញ្ហាសរុបនៃកាក់និងអត្រារបស់វាឧទាហរណ៍មូលធនប័ត្រ ប្រាក់ឌីជីថល ។

ការចំណាយរបស់គ្រីបត្រូវបានប៉ាន់ស្មានទាក់ទងនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រៀបធៀបគ្រីបខុសគ្នាតាមតម្លៃអតិបរមានៃកាក់។

តារាងនៃ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ថោកបំផុត។

តារាងនៃ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល តម្លៃថោកបំផុត - បង្ហាញដោយមើលឃើញចំណាត់ថ្នាក់កំពូលរបស់យើងនៃគ្រីបដែលមានតំលៃថោកបំផុត។

នៅក្នុងតារាងនៃគ្រីបតម្លៃថោកបំផុតអ្នកអាចឃើញឈ្មោះរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូនិងអត្រាប្តូរប្រាក់ជាដុល្លារអាមេរិក។

នៅពេលអ្នកចុចលើគ្រីបគ្រីសមួយក្នុងចំណោមតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងតារាងអ្នកនឹងទៅទំព័រព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់អត្រានៃគ្រីបនេះ។

គំនូសតាងនៃ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ថោកបំផុត។

តារាង ប្រាក់ឌីជីថល ថោកបំផុតគឺជាឧបករណ៍អ៊ិនធរណេតឥតគិតថ្លៃមួយផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញចំណាត់ថ្នាក់កំពូលនៃ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ដែលមានតំលៃថោកបំផុត។

តារាង ប្រាក់ឌីជីថល ដែលមានតម្លៃថោកបំផុតបង្ហាញពីអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបកំពូលទាំង ១០ នៃកាក់ទាបបំផុត។