អត្រាប្តូរប្រាក់ឌីជីថល
ទិន្នន័យគ្រីស្តាល់រតនាគារ។
អត្រាប្ដូរប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

កម្មវិធីបម្លែងកូដឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

គំនូសតាងបន្តផ្ទាល់រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

តារាងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

ចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់ឌីជីថល

តម្លៃរូបិយប័ណ្ណនាពេលបច្ចុប្បន្ន

ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដ៏ល្អបំផុត

ទីផ្សារ ឌីជីថល

មូលធនទីផ្សារ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល

គណនាប្រាក់ឌីជីថល

អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់ឌីជីថល ទូទាំងពិភពលោក។ តម្លៃតម្លៃនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៃរូបិយវត្ថុណាមួយ។
ការផ្លាស់ប្តូរ
បង្ហាញ

កម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល រូបិយប័ណ្ណនិម្មិតចម្បង។

Bitcoin (BTC):
តម្លៃ Bitcoin ថ្ងៃនេះ   Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Bitcoin (BTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Bitcoin (BTC) ទៅ Ethereum អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់  
Ethereum (ETH):
តម្លៃ Ethereum ថ្ងៃនេះ   Ethereum (ETH) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Ethereum (ETH) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Ethereum (ETH) ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់  
Litecoin (LTC):
តម្លៃ Litecoin ថ្ងៃនេះ   Litecoin (LTC) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Litecoin (LTC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Litecoin (LTC) ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Litecoin (LTC) ទៅ Ethereum អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់  
XRP (XRP):
តម្លៃ XRP ថ្ងៃនេះ   XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   XRP (XRP) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   XRP (XRP) ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   XRP (XRP) ទៅ Ethereum អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់  
Ethereum Classic (ETC):
តម្លៃ Ethereum Classic ថ្ងៃនេះ   Ethereum Classic (ETC) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Ethereum Classic (ETC) ទៅ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Ethereum Classic (ETC) ទៅ Bitcoin អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់   Ethereum Classic (ETC) ទៅ Ethereum អត្រា​ប្តូ​រ​ប្រាក់  

ការគណនាគ្រីបគ្រីបគ្រីន - សេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទិញឬការលក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងលេខមួយផ្សេងទៀតឬចំនួនលេខកូដគ្រីបព័រសម្រាប់លក់ឬទិញរូបិយប័ណ្ណជាតិបុរាណ។

ម៉ាស៊ីនគិតលេខកូដគ្រីបរ៉ូដ្យូដតាមអត្រាអត្រាតាមអ៊ិនធរណេតភ្លាមៗនៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបឌឺរែលបច្ចុប្បន្ននិងរូបិយប័ណ្ណជាតិទាំងអស់នៃពិភពលោក។

អត្រា ប្រាក់ឌីជីថល ត្រូវបានកំណត់ដោយលទ្ធផលនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មពេញលេញលើការផ្លាស់ប្តូរពិភពលោក។

ម៉ាស៊ីនគិតលេខកូដគ្រីបគ្រីអេសប្រើអត្រាជាមធ្យមពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់គ្រីបគ្រីបដែលបានជ្រើសរើសនៅថ្ងៃនេះ។

អត្រារូបិយប័ណ្ណជាតិត្រូវបានកំណត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយធនាគារជាតិអឺរ៉ុប។ ម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបឌ័រប្រើព័ត៌មាននេះពីប្រភពផ្លូវការ។

ការផ្លាស់ប្តូរគ្រីបគ្រីបឬប្តូរគ្រីបមួយសម្រាប់អត្រាមួយផ្សេងទៀតក្នុងអត្រាអំណោយផលត្រូវបានអនុវត្តនៅចំណុចផ្លាស់ប្តូរគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេត។ អត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបនៅកន្លែងប្តូរប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរាល់នាទីនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបរបស់យើង។

សូមមើលអត្រានៃការគ្រីបគ្រីបទាំងអស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះអត្រាដូចគ្នានៃប្រាក់អឺរ៉ូដុល្លារយន់និងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកនៅក្នុងសេវាកម្មតាមអ៊ិនធឺរណែតរបស់យើង "ការគណនារូបិយប័ណ្ណ" និងបកប្រែរូបិយប័ណ្ណណាមួយក្នុងអត្រាអំណោយផល។

កម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរគ្រីបគ្រីប - ឈ្មោះទីពីរនៃម៉ាស៊ីនគិតលេខគ្រីបគឺជាសេវាកម្មតាមអ៊ិនធរណេតដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឹមត្រូវនៃគ្រីបដើម្បីទិញឬលក់សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបគ្រីឬរូបិយប័ណ្ណជាតិផ្សេងទៀត។

កម្មវិធីបម្លែងកូដគ្រីបប្រើអត្រារូបិយប័ណ្ណគ្រីបប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងអត្រារូបិយប័ណ្ណជាតិជាតិដែលបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការ។

អ្នកអាចបំប្លែងគ្រីបណាមួយទៅជាប្រាក់ដុល្លារឬប្រាក់ដុល្លារនិងអឺរ៉ូ។ ល។

ដើម្បីភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់តាមអ៊ិនធរណេតយើងបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះនូវកូដគ្រីបដ៏ពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៖

  • Bitcoin (BTC)
  • Ethereum (ETH)
  • Litecoin (LTC)
  • Ripple (XRP)

ម៉ាស៊ីនគណនាគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេត

ម៉ាស៊ីនគិតលេខកូដគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកយល់និងគណនាភ្លាមៗនូវចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវការដើម្បីបម្លែងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបមួយទៅមួយទៀត។

អត្រាប្តូរប្រាក់ cryptocurren ជាច្រើនទៅ រូបិយប័ណ្ណឌីជីថល ផ្សេងទៀតនិងរូបិយប័ណ្ណជាតិត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើអត្រាឆ្លង។ ឧទាហរណ៍អត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin (Bitcoin, BTC) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ជាធម្មតាត្រូវបានគណនាផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់ Bitcoin (Bitcoin, BTC) ទៅដុល្លារអាមេរិកនិង ប្រាក់រៀលកម្ពុជា ទៅដុល្លារអាមេរិក។

ហើយប្រសិនបើអ្នកចង់គណនាលើម៉ាស៊ីនគណនាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការផ្ទេរប្រាក់ Litecoin (Litecoin, LTC) ទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា បន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនគណនាគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេតប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់បី៖

  • Litecoin (Litecoin, LTC) ទៅ Bitcoin (Bitcoin, BTC)
  • Bitcoin (Bitcoin, BTC) ទៅដុល្លារអាមេរិក
  • ដុល្លារអាមេរិកទៅ ប្រាក់រៀលកម្ពុជា

ដើម្បីគណនាតម្លៃរូបិយប័ណ្ណប្រភពថ្ងៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារជាតិនិងពីធនាគារអ៊ឺរ៉ុប។

ដើម្បីគណនាថ្លៃដើមនៃគ្រីបគ្រីសនាពេលបច្ចុប្បន្នអត្រាជាមធ្យមនៃគ្រីបនីមួយៗត្រូវបានប្រើនៅឯការដេញថ្លៃនៅលើការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃនេះ។

បន្ថែមលើទំព័រជំនួយនិងកម្មវិធី ការគណនារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលកម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល មានសេវាកម្មរូបិយប័ណ្ណឥតគិតថ្លៃជាច្រើនទៀតនៅលើគេហទំព័រ។

cryptoratesxe.com នៅក្នុងពេលវេលាពិតប្រាកដតាមដានអត្រាឆ្លងនៃរូបិយប័ណ្ណនិងគ្រីបគ្រីបទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។

នៅក្នុងការគណនាគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេតព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានយកចេញពីប្រភពបើកចំហរនិងប្រភពផ្លូវការ។

ការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគិតលេខគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេតគឺសាមញ្ញណាស់។

ដើម្បីស្វែងយល់ពីអត្រាមួយនៃគ្រីបមួយទៅមួយទៀតសូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់គ្រីបតូរៀទាំងនេះនៅក្នុងវិស័យនៃម៉ាស៊ីនគិតលេខរបស់យើងហើយចុចប៊ូតុងគណនា។ អ្នកអាចបញ្ចូលសញ្ញាណរបស់ពួកគេតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ដើម្បីមើលអត្រាប្តូរប្រាក់ ប្រាក់ឌីជីថល ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរូបិយប័ណ្ណដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកចុចលើតំណ "ផ្លាស់ប្តូរ" ។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបដែលបានជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ទៅប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់មកបញ្ចូលឈ្មោះរបស់គ្រីបគ្រីសឺរដែលចង់បាននៅក្នុងវិស័យទីមួយនៃការគណនាគ្រីបគ្រីបនិងនៅក្នុង "ដុល្លារអាមេរិក" ទីពីរ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអត្រាឆ្លងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅនឹងគ្រីបដែលបានជ្រើសរើសបន្ទាប់មកចុច "ផ្លាស់ប្តូរ" ហើយម៉ាស៊ីនគណនានឹងបង្ហាញអត្រាផ្ទុយ។

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខមានវិធីទីពីរដើម្បីរកអត្រាប្តូរប្រាក់គ្រីបទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោក។

នៅលើទំព័រសេវាកម្មការគណនាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់វេបសាយ cryptoratesxe.com នៅក្នុង ការគណនារូបិយប័ណ្ណឌីជីថលកម្មវិធីបំលែងរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល នៅក្នុងការចុះបញ្ជីរូបិយប័ណ្ណស្វែងរករូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលចង់បានហើយចុចលើតំណភ្ជាប់សម្រាប់អត្រាប្តូរប្រាក់របស់គ្រីបនេះទៅ រូបិយប័ណ្ណមួយផ្សេងទៀតដែលអ្នកត្រូវការ។

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនគិតលេខកូដ ប្រាក់ឌីជីថល ព័ត៌មានអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពភ្លាមៗនៅពេលដែលវាត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាផ្លូវការព័ត៌មានអំពីអត្រា ប្រាក់ឌីជីថល ជាមធ្យមត្រូវបានយកចេញពីស្ថិតិនៃការលក់ ប្រាក់ឌីជីថល នីមួយៗសម្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ ប្រាក់ឌីជីថល នៅជុំវិញពិភពលោក។

សូមជូនពរឱ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគិតលេខកូដគ្រីបគ្រីបតាមអ៊ិនធរណេត!

កំពុងផ្ទុក ...
កំពុងផ្ទុក ...